Área Privada

Precolexiación


 • 1
  Datos Persoais
 • 2
  Datos Académicos
  de Traballo Social
 • 3
  Documentación

1. DATOS PERSOAIS


Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.

* Campos obrigatorios


Seguinte Ir ó final

2. DATOS ACADÉMICOS DE TRABALLO SOCIAL


Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Curso superior no que se atopa matriculada/o
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.

* Campos obrigatorios

** Ó final do formulario debe incluir a documentación correspondente


Anterior Seguinte

6. DOCUMENTACIÓN


FOTO

Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
- Tipos de ficheiro admitidos: *.jpg, e *.png
- Tamaño máximo do ficheiro: 2MB.
- Proporción da imaxe: 3:4 (Tipo carné).

DNI/NIE/Pasaporte

Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
- Tipos de ficheiro admitidos: *.pdf
- Tamaño máximo do ficheiro: 2MB.

Matrícula no Grao en Traballo Social

Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
- Tipos de ficheiro admitidos: *.pdf
- Tamaño máximo do ficheiro: 2MB.

Xustificante do pago da tasa

Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
- Tipos de ficheiro admitidos: *.pdf
- Tamaño máximo do ficheiro: 2MB.

Declaración de solicitude

Datos validados.
Este campo é obrigatorio.


Segundo o establecido na LOPD (3/2018) os datos aquí facilitados serán incorporados a un ficheiro de datos automatizado debidamente inscrito na Axencia de protección de datos, e que ten como finalidade o rexistro de precolexiadas e precolexiados e o envío de información postal e electrónica que o Colexio estime oportuno dentro dos seus fins e funcións. Poderanse exercer os dereitos de acceso, cancelación ou rectificación, poñéndose en contacto mediante carta dirixida á sede deste Colexio (Rúa Dublín 6 baixo - 15.707 Santiago de Compostela).* Campos obrigatorios


Anterior