Área Privada

Colexiación


 • 1
  Datos Persoais
 • 2
  Datos Académicos
  de Traballo Social
 • 3
  Datos Académicos
  de Outras Titulacións
 • 4
  Datos Profesionais
 • 5
  Datos Bancarios
 • 6
  Documentación

1. DATOS PERSOAIS


Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.

* Campos obrigatorios


Seguinte Ir ó final

2. DATOS ACADÉMICOS DE TRABALLO SOCIAL


Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.

Se o título é homologado cubrir a seguinte información:

Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.

* Campos obrigatorios

** Ó final do formulario debe incluir a documentación correspondente


Anterior Seguinte

3. DATOS ACADÉMICOS DE OUTRAS TITULACIÓNS


Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.

Se o título é homologado cubrir a seguinte información:

Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.

** Se dispón de outra titulación, ó final do formulario debe incluir a documentación correspondente


Anterior Seguinte

4. DATOS PROFESIONAIS


Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.

* Campos obrigatorios


Anterior Seguinte

5. DATOS BANCARIOS


Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.

* Campos obrigatorios


Anterior Seguinte

6. DOCUMENTACIÓN


FOTO

Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
- Tipos de ficheiro admitidos: *.jpg, e *.png
- Tamaño máximo do ficheiro: 2MB.
- Proporción da imaxe: 3:4 (Tipo carné).

DNI/NIE/Pasaporte

Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
- Tipos de ficheiro admitidos: *.pdf
- Tamaño máximo do ficheiro: 2MB.

Título Traballo Social/Convalidación

Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
- Tipos de ficheiro admitidos: *.pdf
- Tamaño máximo do ficheiro: 2MB.

Mandato Sepa

Para domiciliar pagos é necesaria a súa autorización expresa.
Para iso, debe descargar o seguinte formulario, asinalo e adxuntalo asinado.
Descargar Formulario
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
- Tipos de ficheiro admitidos: *.pdf
- Tamaño máximo do ficheiro: 2MB.

Tarxeta de desemprego

Certificado de demanda de emprego do Servizo Galego de Colocación
Datos validados.
Este campo é obrigatorio.

Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
- Tipos de ficheiro admitidos: *.pdf
- Tamaño máximo do ficheiro: 2MB.

Pago matrícula

Se vostede cumpre algún destes puntos está exenta/o do pago da matrícula:
 1. FOI ESTUDANTE PRECOLEXIADA/O NO COTSG
 2. XA ESTIVO COLEXIADA/O NO COTSG PREVIAMENTE E NALGÚN MOMENTO DEUSE DE BAIXA E QUERE VOLVER VOLVER A COLEXIARSE.
  PARA ESTE CASO VAIA Ó FORMULARIO DE RECOLEXIACIÓN
  RECOLEXIACIÓN
 3. É UN UN TRASLADO (ESTABA COLEXIADA/O NOUTRO COLEXIO DE TRABALLO SOCIAL E SOLICITA COLEXIARSE NO COTSG)

Datos validados.
Este campo é obrigatorio.

Datos validados.
Este campo é obrigatorio.
- Tipos de ficheiro admitidos: *.pdf
- Tamaño máximo do ficheiro: 2MB.

Datos validados.
Este campo é obrigatorio.


Datos validados.
Este campo é obrigatorio.

Para os pagos por tranferencia bancaria pode enviar o xustificante do pago xunto co seu nome, apelidos e DNI/NIE/PASAPORTE ó seguinte enderezo electrónico do colexio:
areaprivada@traballosocial.gal

* Campos obrigatorios


Anterior